Recept

Så här fungerar:
Resa med läkemedel

Resa med läkemedel

Reglerna för att resa med läkemedel kan skilja sig åt mellan olika länder, detta gäller även inom EU. Det finns även särskilda regler för att resa med narkotiska och dopningsklassade läkemedel. Här finner du Schengenintyget och får information om saker att tänka på när du har läkemedel med dig på resa.

För att få veta vilka regler som gäller när du har med dig läkemedel på resa till ett annat land, kontakta det landets ambassad i Sverige för att få information. På Regeringskansliets webbplats kan du ladda ner en diplomatlista som innehåller kontaktuppgifter till ambassader i Sverige.

Resa med narkotiska läkemedel inom Schengen kräver schengenintyg

När du reser inom Schengenområdet med narkotiska läkemedel, till exempel vissa sömnmediciner och värkmediciner, behöver du ett så kallat Schengenintyg. Du behöver ett separat intyg för varje narkotikaklassat läkemedel som du har med dig på resan. Intyget ska utfärdas i bosättningslandet. I Sverige kontaktar du ett apotek för att få hjälp med utfärdandet.

Ett Schengenintyg är giltigt som längst i 30 dagar och får endast avse en läkemedelsmängd om högst 30 dagars förbrukning. Det finns ingen möjlighet att göra undantag från detta för längre resor. Om du ska vara på resande fot längre tid än 30 dagar måste du kontakta hälso- och sjukvården i det land du besöker för att få läkemedel utskrivet där.

Jag hinner inte få tag i Schengenintyg, vad gör jag?

Det åligger den som reser inom Schengenområdet att vid kontroll kunna uppvisa ett Schengenintyg. Hinner du inte ordna något intyg, reser du på eget ansvar. När du reser med läkemedel bör du alltid förvara dem i sin originalförpackning med apoteksetiketten kvar. Ta även med dig receptet (om du har det kvar) och gärna ett intyg från din läkare som styrker att läkemedlet är för medicinskt ändamål och personligt bruk.

Dessa länder är med i Schengen just nu

Så här skaffar du ett Schengenintyg
Ett schengen intyg utfärdas utav apotek i Sverige. Här nedanför kan du ladda ner intyget. Fyll i det i förväg och ta med det till ett apotek. Kom ihåg att ett separat intyg krävs för varje narkotikaklassat läkemedel. Och glöm inte att texta tydligt. Intyget är giltigt i högst 30 dagar och får avse narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars förbrukning.

Detta ska du ta med på resan

Vad behöver du då ta med dig på resan? Jo ta med dig de aktuella recepten eller läkemedelsförpackningen med apoteksetiketten kvar, samt ditt pass eller nationellt id-kort. Schengenuntyget stämplas, skrivs under och meddelas Läkemedelsverket av ett apotek för att det ska vara giltigt. Ta med dig intyget i original på resan. Yänk på att om du behöver ta med dig sprutor och kanyler måste du skaffa ett intyg från din läkare som intygar detta (gäller alla länder).

Resa utanför Schengenområdet med narkotiska läkemedel
Om du reser utanför Schengenområdet med narkotikaklassade läkemedel och har frågor gällande införselregler kan du vända dig till det aktuella landets ambassad i Sverige för att få råd och hjälp. Tänk även på att Schengenreglerna inte gäller för alla EU-länder.

Har du frågor?

Kontakta Kundservice
Tel: 08–449 64 10

Fri frakt och leverans 

inom 1-3 arbetsdagar

Hos oss handlar
du tryggt

Hitta alla periodens kampanjer

Logga in och hantera
dina recept