Generika

Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägst pris

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken patient eller samhället.

Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel, ett så kallat originalläkemedel, får de ensamrätt att tillverka och sälja det under en bestämd tid. Efter denna tidsperiod kan andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken patient eller samhället.

Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen. Likvärdiga läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga. Om du upplever nya biverkningar av ditt läkemedel eller en förändrad effekt, kontakta din läkare eller farmaceut på ditt apotek.

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. För att läkemedel ska bedömas som utbytbara ska de innehålla samma verksamma ämne i samma mängd och ha samma beredningsform. De ska också visat att de är likvärdiga.

Apoteken måste erbjuda det likvärdiga utbytbara läkemedel som har lägst pris. Apoteket är skyldigt att upplysa patienten om att utbyte sker och om patientens rätt att mot betalning av mellanskillnaden få det förskrivna läkemedlet.

Några goda råd till dig som använder läkemedel

  • Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.
  • Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.
  • Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.
  • Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.
Visste du att för att läkemedel ska vara utbytbara, likvärdiga, ska de:
  • vara godkända läkemedel
  • innehålla samma verksamma ämne/n
  • i samma mängd
  • ha samma beredningsform
  • i övrigt ha bedömts som likvärdiga av Läkemedelsverket.
Bedömningen omfattar sammanvägd effekt och säkerhet, hanterbarhet och produktinformation.

Har du frågor?

Kontakta Kundservice
Tel: 08–449 64 10

Läkemedelsupplysning
Tel: 0771-46 70 10 
Visste du att TLV utser ”Månadens vara” varje månad. Du kan därför få samma läkemedel men från olika tillverkare varje gång du hämtar din medicin.

Läs tips!

Fri frakt och leverans 

inom 1-3 arbetsdagar

Hos oss handlar
du tryggt

Hitta alla periodens kampanjer

Logga in och hantera
dina recept