Recept

Så här fungerar:
Fullmakter och barn

Fullmakter och barn

Fullmakter

För att kunna se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept åt någon annan måste du ha en fullmakt för den personen.

För att en annan privatperson eller en vårdenhet ska kunna se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept åt dig, behöver du ge fullmakt åt den personen/vårdenheten.

Fullmaktstagaren får då rätt att på alla apotek:

  • Beställa och hämta ut dina receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över alla dina elektroniskt sparade recept i receptregistret.
  • Lämna samtycke till registrering i Högkostnadsdatabasen åt dig.
  • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar dina recept elektroniskt.

Tänk på att om du har skyddad identitet, så kan du inte vara fullmaktstagare eller ge fullmakt till någon annan.

Fullmakten sparas elektroniskt hos eHälsomyndigheten och är tillgänglig på alla apotek i Sverige.

Ge fullmakt till någon annan

Om du vill ge fullmakt till en privatperson eller vårdenhet så laddar du ner en fullmaktsblankett som du sedan fyller i och lämnar in till ett apotek. Fullmaktsblanketten kan du lämna in till vilket apotek du vill av antingen dig själv eller den person som får fullmakt av dig. OBS! Lämnar fullmaktstagaren in blanketten måste både fullmaktstagarens och fullmaktsgivarens legitimation uppvisas. Kom ihåg att oavsett vilket apotek du lämnar in fullmakten till så gäller fullmakten på alla apotek i hela Sverige.

Har du frågor?

Kontakta Kundservice
Tel: 08–449 64 10

Visste du att som vårdnadshavare behöver du ingen fullmakt för ditt eget barn under 18 år?

Fri frakt och leverans 

inom 1-3 arbetsdagar

Hos oss handlar
du tryggt

Hitta alla periodens kampanjer

Logga in och hantera
dina recept